jv

Zkušenost – Spolehlivost - Důvěryhodnost – Profesionalita

Advokátní kancelář Jaroš & Vávra se zaměřuje na poskytování právních služeb obchodním společnostem, individuálním klientům, obcím a neziskovým organizacím zejména v oblasti obchodního a občanského práva, zadávání veřejných zakázek a hospodářské soutěže, v soudních, rozhodčích a správních řízeních a dalších oblastech.

Naše služby jsou založeny na osobním přístupu partnerů Advokátní kanceláře ke klientovi a jejich osobní profesní odpovědnosti za kvalitu poskytovaných právních služeb. Při poskytování právních služeb se maximálně snažíme porozumět i neprávním souvislostem každé věci, ať již v obchodní či osobní rovině. Partneři Advokátní kanceláře, Mgr. Robert Jaroš a JUDr. Vojtěch Vávra, LL.M., využívají dlouholeté zkušenosti z renomovaných českých a mezinárodních advokátních kanceláří, kde poskytovali právní služby předním tuzemským i zahraničním podnikům, státním institucím i individuálním klientům.

Naše advokátní kancelář navazuje na prapůvodní zásady advokacie, kterými jsou zkušenost, spolehlivost, důvěryhodnost, profesionalita a loajalita vůči klientovi. Právní služby poskytujeme klientům za jasných a dostupných cenových podmínek.

Naším cílem není být velkou kanceláří s mnoha spolupracujícími advokáty a koncipienty, neboť jsme přesvědčeni, že poskytování právních služeb vyžaduje maximální možnou míru důvěry, důvěryhodnosti a transparentnosti, které lze nejlépe dosáhnout osobní angažovaností partnerů kanceláře jako odpovědných garantů kvality poskytovaných právních služeb.

10 důvodů pro právní služby
Advokátní kancelář Jaroš & Vávra

► právní služby na nejvyšší úrovni

► dlouholetá zkušenost a specializace advokátů

► osobní přístup ke klientovi

► kreativní, praktický a profesionální přístup k řešení věci

► schopnost porozumět obchodním či osobním souvislostem

► spolehlivost, důvěryhodnost a loajalita ke klientovi

► rozumíme novým oblastem podnikání a práva jako e-commerce, právo IT

► jasné a dostupné cenové podmínky

► spolupracujme s daňovými poradci, notáři, auditory, tlumočníky, překladateli a soudními znalci

► právní služby poskytujeme v češtině, angličtině, němčině a italštině

Náš tým

Advokátní kancelář Jaroš & Vávra byla založena dvěma partnery, Mgr. Robertem Jarošem a JUDr. Vojtěchem Vávrou, LL.M. Každý z partnerů kromě obecné znalosti a schopnosti aplikace platného práva je dále specialistou na určité oblasti práva, díky čemuž je garantován pro klienta ten nejlepší právní servis.

Mgr. Robert Jaroš

Působí v advokacii od roku 2004 se specializací zejména na oblast zadávání veřejných zakázek, hospodářskou soutěž, obchodní právo a obchodně právní spory, správní řízení a správní soudnictví.

JUDr. Vojtěch Vávra, LL.M.

Působí v advokacii od roku 2005 se specializací zejména na obecné obchodní právo, právo obchodních společností, fúze a akvizice a právo nemovitostí. V posledních letech se dále zaměřuje zejména na zastupování klientů v soudních, rozhodčích a správních řízeních, spory o náhradu škody, pojistné právo, ochranu osobních údajů a nové oblasti jako IT právo, Start-ups consulting a E-commerce.

Kontakty

JAROŠ & VÁVRA,
advokátní kancelář v.o.s.
Štěpánská 644/35
110 00 Praha 1

Mgr. Robert Jaroš
+420 724 265 306
robert.jaros@jaros-vavra.cz

JUDr. Vojtěch Vávra, LL.M.
+420 732 926 532
vojtech.vavra@jaros-vavra.cz

Naše specializace

Právo obchodních společností, M&A
Obchodní právo
Občanské právo
Pojistné právo
Nemovitosti
Zadávání veřejných zakázek
Hospodářská soutěž
Pracovní právo
Stavební právo
Správní právo
Právo duševního vlastnictví
Zastupování v soudních, rozhodčích a správních řízeních
Vymáhání pohledávek
Ochrana osobních údajů
IT právo
Start-ups consulting
E-commerce

Naši klienti

Firmy
Individuální klienti
Obce
Neziskové organizace